Broadway Musicals

Broadway Musicals

S’apaguen els focus, tot el teatre està ple, a fora, al carrer, els llums dels cartells brillen de manera desmesurada permetent als innombrables vianants sentir-se en un ritme vital frenètic, buit i trivial, però extraordinàriament compassat pels altres conciutadans...